Tandstensborttagning

Blödande tandkött/tandlossning

Tandlossning diagnostiseras genom att tandköttsfickorna runt tanden mäts med hjälp av en graderad sond och med hjälp av röntgendiagnostik.

 

Tandlossning orsakas av bakterier i en inflammerad ficka som uppstår mellan tand och tandkött. Bakterierna samlas i tandsten och i tandköttsfickorna och orsakar då en inflammation.

 

Gingivit: Det tidigaste stadiet, innebär en inflammation i tandköttet som orsakas av plackansamlingar. Om man inte dagligen borstar bort placket, bildas en inflammation i tandköttet vilket kan märkas genom det bl.a blöder när du borstar tänderna. Om tänderna rengörs korrekt kan sjukdomen i detta tidiga stadium enkelt läka ut.

 

Tandlossning: I detta mer avancerade stadium har rothinnan runt tanden och käkbenet skadats. Tandköttsfickorna blir då djupare och mer plack kan samlas. Med hjälp av professionell rengöring och god munhygien kan utläkning ske.

 

Avancerad parodontit/tandlossning: I detta stadium har rothinnan förstörts och delar av käkbenet har försvunnit. Tänderna kan då bli rörliga och flytta sig. Detta stadium kräver intensiv behandling och tänder kan då behöva tas bort.

 

Behandling

 

Beroende på vilket stadium sjukdomen är i, krävs olika former av behandling. Vid flertalet drabbade tandköttsfickor delas munnen in i fyra kvadranter som behandlas vid fyra olika tillfällen á 45-60 minuter.

 

Scaling eller depuration innebär att man skrapar bort tandsten och plack både mekaniskt och med ultraljud. Tandstenen sitter även under tandköttskanten vilket gör det svårt att komma åt, men även att veta när det är färdigbehandlat. Då den behandlade tandhalsen har en glatt yta anses den vara färdigbehandlad.

 

Efter att hela munnen behandlats följer det en period på 3-6 månader av exceptionellt noggrann munhygien innan patienten kallas till ett återbesök för att utvärdera resultatet av behandlingen.

 

Efter den tiden kan fortfarande vissa fickor vara djupa, vilket utgör en grund för vidare behandling och återupprepning av tidigare behandlingsprocedur. I dessa fall då patienten ej sköter sin munhälsa eller om sjukdomen är för långt gången kommer sjukdomen inte att avstanna, utan tänder kan behöva tas bort.

 

Jag arbetar med friskvård. En god vana är att gå till tandhygienist 1-2 ggr/år. Då får du din munhälsa regelbundet kontrollerad och tänderna rengjorda.

 

Vill du ha ett friskt och vackert leende du också? Välkommen!

Nyheter

Tandbehandling?

2022-05-13 -

Våren är här! Vi vill alla ha ett friskt och vackert leende. ? Passa på att ta hand om dina tänder före sommaren eller boka tid redan nu till hösten. Glad sommar! ; )

Nyheter