Prislista

Undersökning, riskbedömning och hälsobefrämjande åtgärder

 

Åtg nr Pris Referenspris
111 Basundersökning utförd av tandhyg 570 570
112 Basundersökning med fullständig parodontal us tandhyg 755 755
113 Akut eller annan us utförd av tandhyg 240 240
161 Salivsekretionsmätning 530 530

 

Sjukdomsförebyggande åtgärder

201 Information/instruktion karies/parod/käkfunk 410 410
204 Profylaxskena, per skena 715 715
205 Fluorbehandling inkl proffessionell tandrengöring kort behandlingstid 150 150
206 Fluorbehandling inkl professionell tandrengöring 300 300
209 Profylax i Nödvändig tandvård, Tandhygienist 1140kr/tim

 

Sjukdomsbehandlande åtgärder

311 Information/instr vid karies/parod/peri-implantit 420 420
312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 150 150
341 Sjukdomsbeh åtg parod/peri-implantit mindre 440 440
342 Sjukdomsbeh åtg parod/peri-implantit större 900 900
343 Sjukdomsbeh åtg parod/peri-implantit tidskrävande 1325 1325

 

Tandblekning  Ring för kontroll tid. 023-795555 Det är viktigt att se hur just dina tänder ser ut –dina förutsättningar för en tandblekning. Kostnadsfritt tar ca 15 minuter. Jag informerar om det du behöver veta.

Tandsmycken finns i olika utförande guld – silver, kristaller etc fr 650:- till ca 950:-
Kom in så får du se olika alternativ.

 

● Är du 20- 29 år blir bidraget 300 kr per år

● Är du 30-74 år blir bidraget 150 kr per år

● Är du 75+ blir bidraget 300 kr per år

 

Tandvårdsersättning – skydd
mot höga kostnader

 

● För tandvård upp till 3 000 kronor
betalar vuxna patienter fullt pris. Det
allmänna tandvårdsbidraget kan
användas som delbetalning.

 

● För kostnader på 3 001-15 000 kronor betalar patienten själv minst 50 % av
total kostnaden. Gäller 1 år från 1:a besöket.

 

● För kostnader överstigande 15 000
kronor betalar patienten själv minst 15 %
av total kostnaden. Gäller 1 år från 1:a besöket.

Nyheter

Vill DU få ett friskt och vackert leende? Välkommen in! Titta på dina tänder- andra gör det!

2016-02-22 -

Nyheter